Przejdź do treści

Elżbieta Zofia Kołkiewicz

Zdjęcie: Elżbieta Zofia Kołkiewicz
Zdjęcie: Elżbieta Zofia Kołkiewicz

Wiceprzewodnicząca

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
8, zdobyte głosy: 90
Kontakt ekolkiewicz@siekierczyn.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Społeczna stała 2024-05-21
2 Komisja Finansowo-Gospodarcza stała 2024-05-21

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-21 16:47:23 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk Nr 003) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 16:49:58 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk Nr 004) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 16:53:19 w sprawie powołania Komisji Finansowo-Gospodarczej (druk Nr 005) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 16:55:49 w sprawie powołania Komisji Społecznej (druk Nr 006) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 17:08:38 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siekierczyn obejmującej obszar Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie (druk Nr 007) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 17:20:23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wyodrębnione obszary położone w obrębach Rudzica i Siekierczyn, w Gminie Siekierczyn (druk Nr 008) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 17:33:57 w sprawie przystąpienia Gminy Siekierczyn do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 (druk Nr 009) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 17:52:19 w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Siekierczyn na lata 2024-2028 (druk Nr 010) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 18:03:10 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (druk Nr 011) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 18:05:24 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn (druk Nr 012) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 18:18:41 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn (druk Nr 013) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 18:26:40 w sprawie zmiany budżetu Gminy Siekierczyn na 2024 r. (druk Nr 014) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 18:30:59 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siekierczyn (druk nr 015) II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-05-21 16:44:47 w sprawie przyjęcia protokołu z I sesji Rady Gminy Siekierczyn II sesja Rady Gminy Siekierczyn za
2024-06-07 16:44:45 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn - druk nr 016 III sesja Rady Gminy Siekierczyn - sesja nadzwyczajna za
2024-06-07 16:55:51 w sprawie zmian budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2024 - druk nr 017 III sesja Rady Gminy Siekierczyn - sesja nadzwyczajna za
2024-06-07 16:43:49 w prawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku Nr 016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Siekierczyn III sesja Rady Gminy Siekierczyn - sesja nadzwyczajna za
2024-06-07 16:55:07 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zawartej w druku Nr 017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Siekierczyn na 2024 r. III sesja Rady Gminy Siekierczyn - sesja nadzwyczajna za