Przejdź do treści

Komisja Społeczna

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 21-05-2024
 • Uchwała powołująca: II/6/24
 • Zakres działania:

  Zakres kompetencji Komisji Społecznej:
  1) oświatę, w tym przedszkole i szkoły podstawowe;
  2) ochronę zdrowia;
  3) kulturę, w tym domy kultury i biblioteki;
  4) lokalne środki masowego przekazu;
  5) pomoc społeczną, w tym działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
  6) sytuację materialną rodzin w gminie;
  7) sport i kulturę fizyczną, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe;
  8) wypoczynek dzieci i młodzieży oraz turystykę;
  9) bezrobocie i patologie społeczne.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Ewa Marcinów przewodniczący
2 Tadeusz Słabicki wiceprzewodniczący
3 Joanna Mudło członek
4 Justyna Hładyk członek
5 Elżbieta Zofia Kołkiewicz członek
6 Piotr Kret członek
7 Bartłomiej Stępniak członek
8 Zofia Dorota Kruczyk członek