Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Finansowo-Gospodarcza stała 2018-11-29 Nr II/5/18
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-29 Nr II/3/18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-29 Nr II/4/18
Komisja Społeczna stała 2018-11-29 Nr II/6/18
Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej doraźna 2020-06-30 Uchwała Komisji Rewizyjnej