Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Społeczna

Data posiedzenia
18-06-2024, godz. 16:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy Siekierczyn ; Siekierczyn 271 ; 59-818 Siekierczyn (sala konferencyjna)

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie radnych i gości oraz stwierdzenie kworum.
  • 2. Organizacja pracy i kompetencje komisji – wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
  • 3. Ukonstytuowanie się komisji - wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji.
  • 4. Sprawy różne.