Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. wycinki drzew

Numer: 1, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Siekierczyn
data wpływu: 2020-02-25, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stanisław Matyjaszkiewicz wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Siekierczyn

Wydział merytoryczny: samodzielne stanowisko ds. ochrony przyrody i gospodarowania mieniem gminnym, data odpowiedzi: 2020-03-06