Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 10 2 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Burek wstrzymał się
2 Małgorzata Czekaj wstrzymał się
3 Piotr Marian Dorniak za
4 Beata Halina Kołbuc wstrzymał się
5 Elżbieta Zofia Kołkiewicz wstrzymał się
6 Piotr Kret przeciw
7 Piotr Latkowski wstrzymał się
8 Przemysław Rafał Lichodziejewski za
9 Ewa Marcinów wstrzymał się
10 Stanisław Matyjaszkiewicz za
11 Joanna Mudło wstrzymał się
12 Artur Jan Sawicz wstrzymał się
13 Tadeusz Słabicki przeciw
14 Ewelina Procajło wstrzymał się
15 Jarosław Robert Uryga wstrzymał się